wróć na stronę - wróć do galerii

 

Skórka

 Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Głomię w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 w m. Skórka w km. 66+474.

Inwestor - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.